Dokumentācijas izstrādāšana


  • Instrukcijas
  • Rīcības plāni
  • Rīkojumi
  • Evakuācijas plāni
  • Civilās aizsardzības plāni
  • Objekta teritorijas plāni
  • Risku novērtēšana
  • Ugunsdrošības pārskati
  • Ugunsslodzes aprēķins

*individuāla cena katram klientam atkarībā no darba apjoma un prasībām

Visi pakalpojumi