Dokumentācijas izstrādāšana


  • instrukcijas;
  • rīcības plāni;
  • rīkojumi;
  • evakuācijas plāni;
  • civilās aizsardzības plāni;
  • objekta teritorijas plāni;
  • risku novērtēšana;
  • ugunsdrošības pārskati;
  • ugunsslodzes aprēķins.

*individuāla cena katram klientam atkarībā no darba apjoma un prasībām.

Visi pakalpojumi

0
Copyright © 2019 SIA "VissMan". All rights reserved.

 .