Veidojam pasauli drošāku
Droša vide - panākumu sākums tagadnē un dzīvesprieks nākotnē!

Pakalpojumi ugunsdrošībā, civilajā aizsardzībā un darba aizsardzībā

Skatīt pakalpojumus

Jaunums Rēzeknē

No 2020. gada 1. septembra darbu uzsāka jauns - Sertificēts ugunsdzēsības aparātu apkopes punkts Rēzeknē. Sertificēšana tika veikta atbilstoši LVS 402:2020 (2020) „Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības” prasībām.
0
 .