Veidojam pasauli drošāku
Droša vide - panākumu sākums tagadnē un dzīvesprieks nākotnē!

Pakalpojumi ugunsdrošībā, civilajā aizsardzībā un darba aizsardzībā

Skatīt pakalpojumus

Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkts Rēzeknē

Darbu uzsāka - Sertificēts ugunsdzēsības aparātu apkopes punkts Rēzeknē. Sertificēšana tika veikta atbilstoši LVS 402:2020 (2020) „Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības” prasībām.

Skatīt

AKCIJA


0
 .