Administratīvā atbildība un sodi

Saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksu par ugunsdrošības prasību neievērošanu paredzēta administratīva atbildība.

Ugunsdrošības prasību pārkāpšana

Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu:

  • fiziskajām personām no 30 līdz 280 euro;
  • juridiskajām personām no 280 līdz 1400 euro.

Par atbilstības ugunsdrošības prasībām nenodrošināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta noteiktajā termiņā uzliek naudas sodu:

  • fiziskajām personām no 140 līdz 430 euro;
  • juridiskajām personām no 1400 līdz 4300 euro.

Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas lēmuma apturēt vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, būvdarbus vai produkcijas laišanu tirgū nepildīšanu uzliek naudas sodu:

  • fiziskajām personām no 210 līdz 700 euro;
  • juridiskajām personām no 2900 līdz 7100 euro.

Par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu:

  • fiziskajām personām no 280 līdz 700 euro.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu likumīgo prasību nepildīšana

Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu, informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam uzliek naudas sodu:

  • fiziskajām personām no 70 līdz 700 euro;
  • juridiskajām personām no 350 līdz 7100 euro.
Atpakaļ
0
Copyright © 2019 SIA "VissMan". All rights reserved.

 .