Administratīvā atbildība un sodi

Saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksu par civilās aizsardzības prasību neievērošanu paredzēta administratīva atbildība.

Civilās aizsardzības prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto civilās aizsardzības prasību pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu:

  • juridiskajām personām līdz 1400 euro.

Par civilās aizsardzības prasībām noteiktās atbilstības nenodrošināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta noteiktajā termiņā uzliek naudas sodu:

  • juridiskajām personām līdz 2900 euro.
Atpakaļ
0
Copyright © 2019 SIA "VissMan". All rights reserved.

 .