Darba aizsardzības likumdošana

Likumi

Ministru kabineta noteikumi
Saistītais standarts:
LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompe­tences vispārīgās prasības"
Saistītie standarti:
LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana - Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām";
LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības"
LVS ISO 1999:2007 "Akustika. Darba vides trokšņa ekspozīcijas noteikšana un trokšņa izraisītu dzirdes bojājumu prognozēšana"
LVS ISO 1996-1:2004 "Akustika - Vides trokšņa rakstu­rošana, mērīšana un novērtēšana - 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras"
LVS ISO 9612:2007 "Akustika. Norādījumi darba vides trokšņa ekspozīcijas mērīšanai un novērtēšanai"
Saistītie standarti:
LVS EN ISO 5349-1: 2002 “Mehāniskā vibrācija — Cilvēka roku pārvadītās vibrācijas mērīšana un novērtēšana — 1.daļa: Vispārīgās prasības”
LVS EN ISO 5349-2: 2002 “Mehāniskā vibrācija — Cilvēka roku pārvadītās vibrācijas mērīšana un novērtēšana — 2.daļa: Praktiski norādījumi mērīšanai darba vietā”
LVS ISO 2631-1: 2003 “Mehāniskās vibrācijas un triecieni — Cilvēka pakļaušanas visa ķermeņa vibrācijai novērtēšana — 1.daļa: Vispārīgās prasības”
LVS ISO 2631-2: 2003 “Cilvēka pakļaušanas visa ķermeņa vibrācijai novērtēšana — 2.daļa: Ilgstošā un triecienu izsauktā vibrācija ēkās (1 līdz 80 Hz)”

Saistītais standarts:
LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības"

Saistītie standarti:
LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības"

LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana – Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām"

LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”
Saistītais standarts:
LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”

Saistītie standarti:
LVS EN 12810-1 "Fasāžu sastatnes no rūpnieciski ražotiem komponentiem – 1. daļa: Izstrādājumu specifikācija"

LVS EN 12810-2 "Fasāžu sastatnes no rūpnieciski ražotiem komponentiem – 2. daļa: Īpašas metodes konstrukciju projektēšanai"

LVS EN 12811-1 "Pagaidu darba iekārtas – 1. daļa: Sastatnes – konstrukcijas prasības un vispārīgais dizains"

LVS EN 12811-3 "Pagaidu darba iekārtas – 3. daļa: Slodzes pārbaude"

LVS EN 1004 "No rūpnieciski ražotiem elementiem izgatavoti pārvietojamie torņi, kas paredzēti pieejām un strādāšanai. Materiāli, izmēri, aprēķina slodzes, drošības un konstrukciju prasības"

Papildus informācija meklējama bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” www.lvs.lv mājas lapā.

Atpakaļ

0
Copyright © 2019 SIA "VissMan". All rights reserved.

 .